آرشیو برچسب های: خدمات خمکاری و برشکاری

خدمات خمکاری و برشکاری

خدمات خمکاری و برشکاری

تبدیل ورق های تخت فلزی به اشکال مورد نظرتان را می توانید با دریافت خدمات خمکاری و برشکاری در آراز لیزر ، به ثمر برسانید . این خدمات با دستگاه های خاصی نظیر cnc و پرس برک ارائه می شوند . همچنین در صنایع مختلفی چون ؛ هواپیما سازی ، خودروسازی و الکترونیکی کاربرد دارند…

×