آرشیو برچسب های: برش لیزری ورق

افزایش ظرفیت خدمات برش لیزری

خدمات برش لیزری

دومین دستگاه برش لیزری فایبر 3 هزار کیلو وات به مجموعه آراز لیزر اضافه شد. خدمات برش آراز لیزر، در تاریخ 20 اردیبهشت سال 1401، میزبان رونمایی از دومین دستگاه برش لیزر فایبر در مجموعه خودش بود. همین باعث افزایش ظرفیت خدمات برش لیزری این مجموعه شده است. ظرفیت خدمات برش لیزری افزایش پیدا کرد بر…

×